NoLife RPG!!

Forum Serwer NoLife

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2017-10-25 20:08:31

KubuS
RCON
Dołączył: 2017-10-25
Liczba postów: 15
WindowsChrome 62.0.3202.62

Regulamin

Napisano 10 Czerwiec 2015 (edytowane)
QjOigyl.png
I. Postanowienia ogólne.
1.Każdy funkcjonariusz Policji należący do SAPD jest zobowiązany przestrzegania regulaminu.
2. Każdy funkcjonariusz może należeć tylko do jednej frakcji,(nie będziemy tolerować zachowania typu: latania sobie z frakcji do frakcji)
3. Podczas pełnienia służby kategorycznie zabrania się wynoszenia poza struktury SAPD wszelakich informacji, filmów, ss'ów(nie jesteśmy celebrytami).
4.W przypadku nieprzestrzegania regulaminu korpus generałów będzie wyciągał odpowiednie konsekwencje o których mowa w punkcie VIII.
5.Funkcjonariusz zarówno będąc na służbie jak i poza nią powinien być wzorem dla graczy w kwestiach zachowania, jak i szanowania oraz dbania o poprawność ojczystego języka.
6.Swoim postępowaniem powinien budzić szacunek i budować zaufanie wśród społeczności.
7.Obowiązkiem każdego funkcjonariusza jest czynne uczestniczenie w życiu SAPD, oraz stawianie się na zapowiadanych szkoleniach/ćwiczenia/zebrania.
8.Każdy funkcjonariusz musi uzyskać poziom reputacji wynoszący minimum 90 pkt.
9.Frakcja ta to zorganizowana grupa, w której panuje hierarchizacja, oraz dyscyplina. Niedopuszczalne są zachowania takie jak egoizm, prowokacje, brak współpracy, brak pomoc, plotkowanie itp.
10.W SAPD, jako że jest to frakcja w której obowiązuje hierarchia wyszczególnionych jest 11 stopni służbowych z podziałem na korpusy:
- Korpus Generałów:
. generalny inspektor Policji - stopień przeznaczony dla osoby zarządzającej frakcją.
. inspektor - stopień przeznaczony dla zastępcy osoby zarządzającej frakcją oraz zarządzającej komendą.
- Korpus Oficerów
. podinspektor
. komisarz
- Korpus Aspirantów
. podkomisarz
. aspirant
. młodszy aspirant
- Reszta stopni
. sierżant sztabowy
. starszy sierżant
. sierżant
. posterunkowy (ASAPD)

II. Obowiązki funkcjonariusza SAPD podczas pełnienia służby.
1.Poprzez pełnienie służby rozumie się dyżur na komendzie(dyspozytornia) wyjazdy do akcji oraz na szkolenia/zebrania, patrol – pieszy jak i samochodowy, wykonywanie pomiarów prędkości.
2.Podczas pełnienia służby funkcjonariusz SAPD jest zobowiązany nosić odpowiedni mundur, adekwatny do rangi i pojazdu(HPV).
3.Z każdym mundurem należy obchodzić się z szacunkiem, niedozwolone są zachowania mające na celu utratę dobrej reputacji, czy też plamiące dobre imię jednostki.
4.Przed każdym rozpoczęciem służby i po jej zakończeniu należy powiadomić o tym innych funkcjonariuszy.
5.Podczas pełnienia służby należy zachowywać szczególnie wysoką kulturę osobistą i być wzorem dla graczy pod każdym kątem.
6.Podczas pełnienia służby należy odpowiadać na wszystkie wezwania wedle ustalonych schematów.
7.Podczas pełnienia służby należy jednocześnie znajdować się na komunikatorze głosowym Mumble.(na kanale frakcyjnym, oraz być odciszonym )
8.Podczas pełnienia służby należy się bezwzględnie podporządkowywać rozkazom przełożonych.

III. Czynności zabronione podczas pełnienia służby.
1.Obowiązuje kategoryczny zakaz wyjawiania informacji poufnych osobom postronnym typu: hasło do kanału Mumble, forum itp.
2.Kategorycznie zabronione jest nadużywanie swoich praw i możliwości celem uzyskania przewagi nad zwykłymi graczami.
3.Podczas pełnienia służby zakazuje się załatwiania spraw prywatnych, udziału w eventach(ewentualnie zabezpieczanie imprezy), czy też wykonywania czynności niezwiązanych z SAPD.
4.Wszelkie spory należy załatwiać indywidualnie po akcjach, lub bezpośrednio z przełożonym, bezwzględny zakaz kłótni, sprzeczek, czy też poprawiania kogoś podczas akcji.
5.Zabrania się spożywania podczas służby alkoholu np. w klubach.
6.Zabrania się dopuszczenia do sytuacji i zachowań w mundurze, które zhańbią honor policji (typu: pijaństwo, wyzwiska w kierunku innych graczy, itp.)
7.Obowiązuje zakaz korzystania ze sprzętu lub pojazdów, jeżeli funkcjonariusz nie odbył odpowiednich szkoleń i kursów lub nie ma pozwolenia dowódcy.
8.Kategorycznie zabrania się przerywania korespondencji radiowej. Należy pamiętać iż ma ona najwyższy priorytet.
9.Zabrania się składania podań do innych frakcji oraz posiadania etatu w innych stałych pracach.
10. Zabrania się nadużywania dostępu do komunikacji z osobami należącymi do administracji (moderatorzy/admini będący funkcjonariuszami Policji), w celu prośby o "fix" bądź interwencję, do której należy użyć praw moderatorskich/administratorskich.
11. Zabrania się używania paralizatora oraz kajdanek bez odpowiednich szkoleń lub bez przyczyny.
12. Rangi niższe niż podkomisarz nie mają prawa wykonywać obowiązków moderatora podczas służby, (reporty)

IV. Zasady korzystania z pojazdów dostępnych w jednostce.

1.Za każdy pojazd odpowiedzialny jest ostatni kierowca.
2.Wyjazd z komendy jakimkolwiek pojazdem musi być zgłoszony drogą korespondencji.
3.Każdy pojazd należy używać zgodnie z przeznaczeniem, zabronione jest wykorzystywanie go do celów prywatnych.
4.W radiowozie może znajdować się maksymalnie 2 funkcjonariuszy.
5.Pojazdy frakcji SAPD są dobrem wspólnym i należy o nie dbać ze szczególnością. Przed wstawieniem pojazdu na parking ma on posiadać pełną gotowość tzn. minimum 10l, stan techniczny ma być nienaruszony.
6.Niedopuszczalne jest porzucanie pojazdów gdziekolwiek lub wrzucanie ich do wody, kierowcy, którzy będą uskuteczniali takie metody będą podlegać karom.
7.Zabronione jest przewożenie cywili pojazdami jednostki(wyjątkiem są zatrzymani
8.Zabronione jest przemalowywanie pojazdów na jakikolwiek inny odcień lub kolor.
9.Posterunkowi ASAPD mają kategoryczny zakaz korzystania z jakichkolwiek pojazdów bez zgody i wiedzy któregoś z członków Korpusu Generałów bądź Korpusu Oficerów.

V. Kursy i szkolenia.
1.Każdy funkcjonariusz SAPD ma prawo lub obowiązek (w zależności od sytuacji) podejść do zapowiedzianego kursu lub szkolenia.
2. Każdy funkcjonariusz SAPD ma możliwość usprawiedliwienia swojej nieobecności na kursie lub szkoleniu w odpowiednim temacie.

VI. Korzystanie ze środków komunikacji.
1.Każdy funkcjonariusz SAPD ma do swojej dyspozycji 2 środki komunikacyjne – krótkofalówkę(czat frakcyjny) i komunikator głosowy Mumble.
2.Krótkofalówka nadaje na 2 częstotliwościach - frakcyjnej(y) i służbowej(u).
3.Regulamin nie reguluje treści pisanych na czacie frakcyjnym. Czat służbowy natomiast służy tylko i wyłącznie do porozumiewania się z innymi służbami w celach operacyjnych.
4.Oprócz zasad zapisanych w tym regulaminie obowiązują tam zasady takie jak na całym serwerze (dot. flood'u, spamu czy wulgaryzmów).
5.Na czacie frakcyjnym zabrania się pisania ogłoszeń o jakiejkolwiek treści niezwiązanej z SAPD.
6. Na komunikatorze głosowym Mumble, na kanałach policyjnych zabrania się rozmów podczas wyjazdów do akcji, wtedy to komunikator służy do korespondencji / ustaleń na miejscu zdarzenia.
7.Podczas pełnienia służby funkcjonariusz jest zobowiązany do obecności na wszystkich możliwych środkach komunikacji.

VII. Zasady korzystania z wypłat
1.Rozpoczynając i zakańczając służbę funkcjonariusz ma obowiązek poinformowania o tym reszte funkcjonariuszy według podanego wzoru "Generalny inspektor Rajko rozpoczyna służbę" - [stopień, nick, rozpoczyna/zakańcza służbę]
2. Podczas służby jest kategoryczny zakaz braku aktywności ("afczenia").
3. Wynagrodzenie jest zliczane przez tydzień od niedzieli do soboty. Po tym terminie jest sumowane i możliwe do odebrania w markerze do kolejnej wypłaty.
4. Korpus generałów może z podaniem przyczyny anulować lub zmniejszyć wypłatę za dany tydzień.
5. Oszukiwanie z czasem przepracowanym na służbie będzie karane według regulaminu funkcjonariusza SAPD podpunktu VIII lub/oraz banem.

VIII. System karania.
1.Na funkcjonariuszy mogą być nakładane kary w związku z ich zachowaniem i czynami zarówno na serwerze jak i na forum.
2.Niezależnie czy osoba pełniącą funkcję w SAPD jest na służbie, czy poza nią musi przestrzegać tego regulaminu.
3.Funkcjonariusze mogą być również karani za czyny nie wymienione w tym regulaminie, jeśli zarząd stwierdzi, że były one niestosowne.
4. Zarząd nakłada kary po wcześniejszych ustaleniach, według wagi dokonanego niedozwolonego czynu.
5.Za niestosowanie się do regulaminu funkcjonariusza SAPD mogą zostać nałożone kary:
- rozmowa dyscyplinarna
- ucięcie lub anulowanie wypłaty za dany tydzień
- ostrzeżenie
- zawieszenie
- degradacja
- zwolnienie dyscyplinarne.
6.Rozmowa dyscyplinarna to najmniejszy wymiar kary i nie wiąże się z żadnymi większymi konsekwencjami.
7.Nałożenie ostrzeżenia skutkuje zapisaniem faktu w kartotekach funkcjonariusza wraz z zapisanym powodem. 3 ostrzeżenia skutkują wydaleniem dyscyplinarnym. Ostrzeżenie wygasa wraz z upływem 1 miesiąca, jednakże ślad po nim zostaje.
9.Zawieszenie wiąże się z utratą praw i czasowym usunięciem z jednostki. Każde zawieszenie będzie indywidualnie określane na jaki okres czasu.
10.Degradacja na niższy stopień wiąże się z zapisaniem faktu w kartotekach, tak jak inne ważniejsze wydarzenia w życiu frakcyjnym funkcjonariusza.
11.Zwolnienie dyscyplinarne z jednostki wiąże się z zebraniem odpowiedniej ilości ostrzeżeń lub nagminnym łamaniem regulaminu. Każde zwolnienie indywidualnie będzie określane czy jest z możliwością powrotu do frakcji czy też nie. Zwolnienie dyscyplinarne zostaje nałożone również w sytuacji kiedy funkcjonariusz otrzymał bana na serwerze, lub utracił 3x prawo jazdy.
12.Osoby nie będące we frakcji bądź osoby zawieszone mają kategoryczny zakaz wchodzenia na kanały głosowe mumble przeznaczone dla jednostki SAPD, oraz wchodzenia na forum Komendy Głównej Policji.

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] CCBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
szalenizabojcypomidorow - rywalkowe-ff - sta - shinigami - funnyfamily